Zapalenie migdałków - NONI


Piłem sok noni od początku października. Jestem bardzo zadowolony. Miałem zapalenie migdałków. Płukałem dwa razy dziennie i wszystko minęło po tygodniu.

M. Zaisberger, AUSTRIA 4 listopad 2000

Informacje umieszczane na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest celem tej witryny udzielanie medycznych rad, zalecanie środków bądź branie odpowiedzialności za osoby które decydują się spróbować na sobie.