Zapalenie opon mózgowych - NONI


Krewny przyjaciela naszej rodziny leżał w szpitalu. Miał zapalenie opon mózgowych i był w stanie śpiączki. Jego system immunologiczny był bardzo słaby. Podawano mu 1 uncję soku noni co trzy godziny w ciągu 12 godzin. W tym czasie poprawił mu się oddech. Takie dawkowanie soku noni kontynuowano przez następne 12 godzin. Kiedy on się budził, prosił o wodę. Po trzech dniach picia soku zaczął regularnie się odżywiać. Po trzech tygodniach wrócił do swojej pracy na lotnisku. Lekarze byli zdumieni i obiecali robić więcej badań na temat działania noni. Kochamy ten sok.

Byron S., Jamajka, kwiecień 2001.

Informacje umieszczane na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest celem tej witryny udzielanie medycznych rad, zalecanie środków bądź branie odpowiedzialności za osoby które decydują się spróbować na sobie.