Składniki odżywcze zidentyfikowane w Noni:

 

1-butanol

1-hexanol

1-methoxy-2-formyl-3-hydroxy anthraquinone

2,5-undecadien-1-ol

2-heptan one

2-methyl-2-butanoyl hexanoate

2-methyl-2-butanoyl decanoate

2-methyl-3,5,6-trihydroxyanthraquinone-6-§-primeveroside

2-methyl-3,5,6-trihydroxyanthraquinones

2-methyl butanoic acid

2-methyl propanoic acid

3-hydroxyl-2-butanone

3-hydroxymorindone 

3-hydroxymorindone-6-§-primeveroside

3-methyl-2-buten-1-ol

3-methyl-3-buten-1-ol 

3-methylthiopropanoic acid

5,6-dihydroxylucidin

5,6-dihydroxylucidin-3-§-primeversoide

5,7-acacetin7-O-§-D-(+)-glucopyranoside

5,7-dimethylapigenin-4O-O-§-D-D(+)=galactopyranoside

6,8-dimethoxy-3-methyl anthraquinone-1,-O-§-rhamnosyl

gluco pyranoside

6-dodeceno-y-lactone 

7-hydroxy-8-methoxy-2-methylantraqinone 

8,11,14-eicosatrienoic acid 

24-methylcycloartanol

24-methylenecholesterol

24-methylenecycloartanyl linoleate

acetic acid

alizarin

alkaloidy

anthragallol 1,2-dimethyl ether

anthraquinones

antrhagallol 2,3-dimethyl ether

asperluloside

benzyl alcohol

butanoic acid

benzoic acid

campesteryl glucoside

campesteryl linoleyl glycoside

campesteryl palmitate

campesteryl palmityl glycoside

campestrol 

calcium

carbonate 

carotene

cycloartenol

cycloartenol linoleate

cycloartenol palmitate

damnacanthal

decanoic acid

elaidic acid

ethyl decanoate

ethyl hexanoate

ethyl octanoate

ethyl palmitate

(ethylthomethyl) benzene

eugenol 

ferric iron 

gampesteryl linoleate

glucose

glycosides 

heptanoic acid

hexadecane 

hexa-amide

hexanedioic acid

hexanoic acid

hexose

hexyl hexanoate

iron

isobutyric acid

isocaproic acid

isofucosterol

isofucosteryl linoleate 

isovaleric acid

lauric acid

limonene

linoleic acid

lucidum 

lucidum-3-§-primeveroside

magnesium

methyl 3-methylthio-propanoate 

methyl decanoate 

methyl elaidate

methyl hexanoate

methyl octanoate

methyl oleate 

methyl palmitate

morenone-1 

morenone-2 

morindadiol

morindanigrine

morindin

morindone 

morindone-6-§-primeveroside 

mucilaginous matter

myristic acid 

n-butyric acid 

n-valeric acid 

nonanoic acid 

nordamnacanthal

octadecenoic acid 

octanoic acid

oleic acid

palmitic acid

paraffin

pectins

pentose

phenolic body

phosphate

physcion

physcion-8-O[{L-arabinopyranosyl} (1-3) {§-D-g-D-galactopyranosyl (1-6) {§-D-galactopyranoside}]

potassium 

protein 

resins 

rhamnose 

ricinoleic acid 

rubiadin

rubiadin-1-methyl ether

scopoletin 

sitosterol

sitosteryl glycoside

sitosteryl linoleate 

sitosteryl linoleyl glicoside 

sitosteryl palmitate 

sitosteryl palmityl glycoside 

sodium 

sorandjidiol

§-sitosterol 

stearic acid

sterols 

stigmasterol

stigmasteryl glycoside 

stigmasteryl linoleate

stigmasteryl linoleyl glycoside

stigmasteryl palmitate

stigmasteryl palmityl glycoside 

terpenoids

trioxymethylanthraquinone

Undecanoic acid 

Ursolic acid

Informacje umieszczane na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest celem tej witryny udzielanie medycznych rad, zalecanie środków bądź branie odpowiedzialności za osoby które decydują się spróbować na sobie.