Składniki odżywcze zidentyfikowane w Noni:

 

(ethylthomethyl) benzene

1-butanol

1-hexanol

1-methoxy-2-formyl-3-hydroxy anthraquinone

2,5-undecadien-1-ol

2-heptan one

2-methyl-2-butanoyl decanoate

2-methyl-2-butanoyl hexanoate

2-methyl-3,5,6-trihydroxyanthraquinone-6-§-primeveroside

2-methyl-3,5,6-trihydroxyanthraquinones

2-methyl butanoic acid

2-methyl propanoic acid

24-methylcycloartanol

24-methylenecholesterol

24-methylenecycloartanyl linoleate

3-hydroxyl-2-butanone

3-hydroxymorindone 

3-hydroxymorindone-6-§-primeveroside

3-methyl-2-buten-1-ol

3-methyl-3-buten-1-ol 

3-methylthiopropanoic acid

5,6-dihydroxylucidin

5,6-dihydroxylucidin-3-§-primeversoide

5,7-acacetin7-O-§-D-(+)-glucopyranoside

5,7-dimethylapigenin-4O-O-§-D-D(+)=galactopyranoside

6,8-dimethoxy-3-methyl anthraquinone-1,-O-§-rhamnosyl

gluco pyranoside

6-dodeceno-y-lactone 

7-hydroxy-8-methoxy-2-methylantraqinone 

8,11,14-eicosatrienoic acid 

acetic acid (kwas octowy) 

alizarin

alkaloids (alkaloidy)

anthragallol 1,2-dimethyl ether

anthraquinones

antrhagallol 2,3-dimethyl ether

asperluloside

benzoic acid (kwas benzoesowy)

benzyl alcohol (alkohol benzylowy)

butanoic acid (kwas butanowy)

calcium (wapń)

campesteryl glucoside (campesterol glukozydowy)

campesteryl linoleyl glycoside

campesteryl palmitate (campesterol palmitynowy )

campesteryl palmityl glycoside (campesterol palmitynowo - glukozydowy)

campestrol 

carbonate (węglany) 

carotene (karoteny)

cycloartenol

cycloartenol linoleate

cycloartenol palmitate

damnacanthal

decanoic acid (kwas kapronowy)

elaidic acid (kwas elaidowy)

ethyl decanoate (kapronian etylowy)

ethyl hexanoate (heksanol etylowy)

ethyl octanoate (oktanol etylowy)

ethyl palmitate (palmitynian etylowy)

eugenol 

ferric iron (tlenek żelaza) 

gampesteryl linoleate (campesteryl linolowy)

glucose

glycosides (glukozydy) 

heptanoic acid (kwas heptanowy)

hexadecane 

hexa-amide

hexanedioic acid (kwas heksadenowy)

hexanoic acid (kwas heksanowy)

hexose

hexyl hexanoate

iron (żelazo)

isobutyric acid (kwas izomasłowy)

isocaproic acid (kwas izokapronowy)

isofucosterol

isofucosteryl linoleate (izofucosteryl linoleatu) 

isovaleric acid (kwas izowalerianowy) 

lauric acid (kwas laurowy) 

limonene

linoleic acid

lucidum 

lucidum-3-§-primeveroside

magnesium

methyl 3-methylthio-propanoate 

methyl decanoate 

methyl elaidate

methyl hexanoate

methyl octanoate

methyl oleate 

methyl palmitate

morenone-1 

morenone-2 

morindadiol

morindanigrine

morindin

morindone 

morindone-6-§-primeveroside 

mucilaginous matter

myristic acid 

n-butyric acid 

n-valeric acid 

nonanoic acid 

nordamnacanthal

octadecenoic acid 

octanoic acid

oleic acid

palmitic acid

paraffin

pectins

pentose

phenolic body

phosphate

physcion

physcion-8-O[{L-arabinopyranosyl} (1-3) {§-D-g-D-galactopyranosyl (1-6) {§-D-galactopyranoside}]

potassium 

protein 

resins 

rhamnose 

ricinoleic acid 

rubiadin

rubiadin-1-methyl ether

scopoletin 

sitosterol

sitosteryl glycoside

sitosteryl linoleate 

sitosteryl linoleyl glicoside 

sitosteryl palmitate 

sitosteryl palmityl glycoside 

sodium 

sorandjidiol

§-sitosterol 

stearic acid

sterols 

stigmasterol

stigmasteryl glycoside 

stigmasteryl linoleate

stigmasteryl linoleyl glycoside

stigmasteryl palmitate

stigmasteryl palmityl glycoside 

terpenoids

trioxymethylanthraquinone

Undecanoic acid 

Ursolic acid

Informacje umieszczane na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest celem tej witryny udzielanie medycznych rad, zalecanie środków bądź branie odpowiedzialności za osoby które decydują się spróbować na sobie.